אלמנארה יוזמת קורס להכשרת מנחים עיוורים

11-07-2010

לאור ההצלחה האדירה של מסע הגברת המודעות של עמותת אלמנארה על ידי עריכת עשרות סדנאות לתלמידי בית ספר בחברה הערבית החליטה העמותה להרחיב את צוות המנחים. לפיכך, נפתח לאחרונה קורס להכשרת מנחים עיוורים לסדנאות לבני נוער.

את הקורס תנחה מנחת הקבוצות הידועה עו"ס סמייה שרקאווי, אשר תעביר למנחים 15 מפגשים בני 4 שעות כל אחד, שיכללו רכישת כלים ומיומנויות בפיתוח והנחיית קבוצות לבני נוער. בקורס 12 משתתפים עיוורים אקדמאיים, ששמו להם למטרה להצליח כמנחי קבוצות.
עמותת אלמנארה מצדה תשתדל לתת הזדמנות למצליחים בקורס הזדמנות להתנסות בהנחיית קבוצות ועריכת סדנאות להגברת מודעות של תלמידי בית ספר.
מר מחמד דיאב, רכז פרויקט הגברת המודעות, מביע את גאוותו מהתקדמות הפרויקט שלו ופונה לכל הגופים הציבוריים והפרטיים להירתם לשותפות לאלמנארה כדי לפתח את הפרויקט ולהבטיח לו את המשאבים ההכרחיים לקיומו לאורך זמן.
לאחר חמש שנים של הצלחה בהגברת המודעות רואה עמותת אלמנארה בחשיבות המשך המסע שלה אשר יוביל לחברה ערבית שוויונית, סולידרית וצודקת יותר.
 

]