נדחתה עתירת הספריה המרכזית לעיוורים

10-08-2010

ביהמ"ש גיבה את רשם העמותות שהחליט לא להעניק למוסד אישור ניהול תקין. המשמעות: שוב מרחפת סכנת סגירה מעל לספרייה בנתניה

צילום: יוגב עמרניבית המשפט המחוזי בירושלים דחה הבוקר (ג') עתירה שהגישה הנהלת הספרייה המרכזית לעיוורים, כבדי ראיה ומוגבלים נגד רשם העמותות. העתירה הוגשה בעקבות החלטת רשם העמותות שלא להעניק לספריה אישור ניהול תקין לשנת 2010, ללא חתימת העמותה על תכנית הבראה הקשורה לאי סדרים שמצא בהתנהלותה.

"החלטת הרשם סבירה ואין מקום להתערבות בנסיבות המקרה בשיקול דעתו של הרשם ובהחלטתו", קבע השופט ד"ר יגאל מרזל. החלטת בית המשפט עלולה להוביל להקפאת פעילות הספרייה שנמצאת מזה זמן בסכנת סגירה. פניות לקבלת תגובה ממנכ"ל הספריה, אורי כהן, לא נענתה עד לשלב פרסום הידיעה.

הספרייה המרכזית לעיוורים, כבדי ראייה ומוגבלים הפועלת בנתניה, רשומה כעמותה מ-1983. הספרייה נוסדה במטרה להפיק ספרים וכתבי עת בכתב ברייל ובכתב מוגדל לצד ספרים מוקלטים. הספרים מושאלים לקוראים עיוורים ומוגבלי ראייה מכל רחבי הארץ.

ב-2007 עמדה הספרייה בסכנת סגירה בשל בעיות תזרים מזומנים כתוצאה מחילוקי דעות על התקציב מול משרד התרבות. בסופו של דבר הושג הסדר בין הצדדים והספרייה המשיכה לתפקד אך הקשיים הלכו ונערמו. ב-2009 הוגשו לרשם העמותות נגד העמותה והתנהלותה תלונות רבות ובהן אי קיום תקנון העמותה בכל הקשור למוסדותיה ואופן ההצבעה באסיפות כלליות, אי העסקת עיוורים בעמותה ושכר מנכ"ל מוגדל.

התשובות שהתקבלו לדברי רשם העמותות וכפי שעולה מפסק הדין לא הניחו את הדעת, ובינואר 2010 דרש רשם העמותות את מינויה של וועדת ביקורת בהתאם לתקנון, והגשת המלצות הנוגעות לתפקודה העמותה. הרשם הוסיף כי לא יוכל להעניק אישור ניהול תקין לעמותה בלא שיתוקנו הליקויים.

מאוחר יותר הודיע כי ישקול מתן אישור בכפוף לתכנית הבראה שגיבש ונשלחה לעמותה. התנייתו לא התקבלה וכך גם קביעותיו בכל הנוגע להתנהלות העמותה ולאי סדרים בה. בעתירה לבית המשפט טענה הנהלת העמותה כי רשם העמותות פעל שלא כדין, וכי אין מתן האישור מונע ממנה תרומות בהיקף ניכר ומכאן פוגע קשה בפעילות המוסד.

"לתלונות נגד העמותה אין שחר", הדגישה הנהלתה והדגישה כי ביקורת שנעשתה בעמותה בעבר הראתה על פעילות תקינה. בפסק הדין התייחס השופט מרזל לסוגיה זו ואמר: "אכן טוענת העותרת שהיא נבדקה על ידי רואה חשבון שמצא את תפקודה כתקין, ברם, העמותה לא צרפה דו"ח זה לעתירה ואף לא הגישה אותו במעמד הדיון שהיה לפני והדבר מדבר בעד – או ליתר דיוק נגד – עצמו".

פורסם ב:  Ynet