הוועדה המייעצת דנה במעמד האנשים עם מוגבלות בחברה הערבית ביוזמת אלמנארה

18-09-2010

הוועדה המייעצת של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בישיבתה האחרונה מיום 15 בספטמבר, דנה במעמד החברתי והמשפטי של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית בישראל בעקבות יוזמתה של עמותת אלמנארה.

הישיבה החלה בדבריה של עו"ד אינאס חאג' יחיא, המשמשת כתובעת מחוזית של הנציבות, אשר נתבקשה להכין דו"ח על מעמד האנשים עם מוגבלות בחברה הערבית. עו"ד חאג' יחיא הציגה בתחילת דבריה סטטיסטיקה, כך שבישראל חיים יותר מ-169,000 אנשים עם מוגבלות מבוגרים בחברה הערבית ומתוכם 94,000 סובלים ממוגבלות קשה.
לאחר מכן, הציגה מספר סוגיות, אשר בהם קיימת אפליה נגד קבוצה זו. בין היתר, היא ציינה את העובדה של היעדר כלי איתור ואבחון מתאימים בתחום לקויי למידה, לרבות מחסור במסגרות מתאימות. בתחום בריאות הנפש, היא הדגישה את הבעיה של מחסור באנשי מקצוע לרבות, פסיכולוגים ופסיכיאטרים. כמו כן, ציינה את הבעיה של נגישות השירות.
עו"ד עבאס עבאס – מנכ"ל עמותת אלמנארה – דיבר בפני חברי הוועדה וציין כי האנשים עם מוגבלות בחברה הערבית סובלים הן מהדרה חברתית ע"י החברה הערבית עצמה וכן ממחסור במשאבים מצד המדינה.
בין היתר, הוא הרחיב לגבי האפליה המתמשכת, אשר סובלת ממנה קבוצה זו, מתוך קהילתה הערבית עצמה, המדירה אותה לשוליים החברתיים ועודנה משמרת מערכת סטריאוטיפים מושרשת כלפי קבוצה זו. כמו כן, ציין את הבעיה החריפה של המחסור האדיר באנשים עם מוגבלות מועסקים מהחברה הערבית. יחד עם זאת, הוא הדגיש את אי הנגישות למידע, כך שאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם מדווחים על נגישות מוגבלת למידע בכל הקשור לזכויותיהם ולעתים תכופות המידע אינו נגיש להם כלל בשפה ערבית. לצד אי הנגישות במידע, הוא הוסיף כי קיימת גם בעיה של אי נגישות סביבתית.
אחת המסקנות העיקריות של הישיבה היא כי על הנציבות ליטול חלק פעיל בכל הקשור להגברת המודעות החברתית כלפי אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית. הוחלט כי תוקם תת-וועדה, אשר תבחן לעומק את הבעיות של קבוצה זו, כך עו"ד עבאס יהיה אחד מחבריה.
בשיחה עם עו"ד עבאס הוא ציין כי הנו מודע לאחריות הכבדה המוטלת עליו בייצוג של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית בתוך הוועדה המייעצת. הוא הדגש את התפקיד המרכזי של עמותת אלמנארה לפעול לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות במסגרת פרויקט הסנגור המשפטי.

 

הוועדה המייעצת דנה במעמד האנשים עם מוגבלות בחברה הערבית ביוזמת אלמנארה