"המוכים פעמיים" - נייר עמדה של עמותת אלמנארה

27-11-2011

עמותת אלמנארה לקידום אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית, החליטה ליזום קמפיין ציבורי כדי לחשוף את הציבור למציאות המרה איתה מתמודדים אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית ולרתום את הציבור למסע שלה שיוביל למימוש זכויותיהם הטבעיות, החברתיות והמשפטיות ולשלבם בחברה באופן שוויוני ללא כל הדרה חברתית סטיגמות ודעות קדומות.

ניתן להבחין כי קיים פער אדיר ביחס למעמד האנשים עם מוגבלות  בחברה היהודית וביחס לכלל אזרחי המדינה בתחומים שונים. כך למשל, מערכת החינוך הכללית בחברה הערבית אינה מעודדת שילוב אנשים עם מוגבלות. בנוסף, אין הזדמנויות תעסוקה לקבוצה זו. הנגישות הסביבתית והנגישות למידע בחברה הערבית הן בכי רע.
נייר עמדה זה אשר יציג את האתגרים והבעיות המרכזיות איתם מתמודדים האנשים עם מוגבלות בחברה הערבית המוכים פעמיים הן ברמה הממסדית והן ברמה החברתית מקומית. בחלקו הראשון מובאת סקירה על המונח מוגבלות והגדרתה במשפט הישראלי. בחלקו האחרון של המסמך המלצות של אלמנארה למקבלי ההחלטות כדי לנקוט בפעולה לתיקון העוול המתמשך.

 

המוכים פעמיים - נייר עמדה של עמותת אלמנארה