קצבת נכות כללית

18-09-2014

אלמנארה כחלק מהמסע שלה להגברת המודעות לזכויות אנשים עם מוגבלות מבקשת להסב את צומת הלב של קהל היעד לעניינים הבאים בכל הקשור לזכאותם לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי

1.    קצבת נכות בסיסית עומדת כיום ע"ס 2,342 ₪

2.   גובה קצבת הנכות הכללית תלוי בשני פרמטרים:

      א.   אחוזי הנכות הרפואית

      ב.   אובדן כושר העבודה כאשר זה נחלק ל 4 רמות שונות:

60% > תשולם 60% מקצבת נכות כללית

65% > תשולם 65% מקצבת נכות כללית

74% > תשולם 74% מקצבת נכות כללית

מעל 75% > תשולם קצבת נכות מלאה בשיעור 100%

 

יש לזכור כי מי שנקבעו לו 100% נכות רפואית אך פחות מ 60% אובדן כושר עבודה – לא יהיה זכאי לקצבת נכות כללית אך באפשרותו לגשת להיבדק לקצבת השר"מ אשר תלויה באחוזי הנכות הרפואית וברמת התלות של האדם בזולת בביצוע פעולות היום יום לטיפול בו ובמשק ביתו.

ע"מ לוודא את אחוזי הנכות הרפואית ואת אובדן כושר העבודה מומלץ למקבלי קצבת נכות לפנות למוקד הביטוח הלאומי (טלפון *6050) בבקשה להנפיק עבורם "אישור זכאות לקצבאות לפי פרק ביטוח נכות". את האישור אפשר לקבל גם בסניפי הביטוח הלאומי. אנו מזכירים כי המחזיקים בידם תעודות עיוור זכאים במינימום ל 90% נכות רפואית כאשר עיוורים מוחלטים זכאים ל 100% נכות רפואית (במקרים בהם אחוזי הנכות הרפואית נמוכים מ 90% ממומלץ להמתין לחודש ספטמבר 2014 להודעה מטעם המרכז לעיוור).

 

3.  לקצבת הנכות יכולות להתווסף שתי תוספות: תוספת קח"ן ותוספת תלויים.

 א. תוספת קח"ן – משולמת למקבלי קצבת נכות מלאה, קרי מי שאובדן כושר השתכרותו הינו מעל 75% ואשר הנכות הרפואית שלהם הינה 50% לפחות.

התוספת הינה מדורגת בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית ועפ"י המדרג הבא:

50%-69% נכות רפואית > תשולם תוספת של 252 ₪

70%-79% נכות רפואית > תשולם תוספת של 306 ₪

מעל 80% נכות רפואית > תשולם תוספת של 372 ₪

 

ב.   תוספת תלויים - מדובר בתוספת המשולמת עבור בני זוגם וילדיהם של מקבלי קצבת נכות כללית שיש בו תלויים:

א.   הורה לילדים יקבל תוספת בעבור שני הילדים הראשונים.

ב.  מי שהכנסתו של בן/בת זוגו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע, כלומר נמוכה מ- 5,181 ש"ח (נכון ליום 01.01.2014), יקבל תוספת בעד בן/בת הזוג.

בעלי דרגת אובדן כושר עבודה בשיעור של 100%:

א. תוספת בעד בן/בת זוג היא בשיעור של 50% מקצבת הנכות הבסיסית (ללא קח"ן ותוספת תלויים)- 1,172 ש"ח, החל מיום 01.01.2014 (1,149 ש"ח לפני כן).
ב. התוספת המלאה בעד כל אחד משני הילדים הראשונים היא בשיעור של 40% מהקצבה הבסיסית- 937 ש"ח לכל ילד החל מיום 01.01.2014 (919 ש"ח לפני כן).

לבעלי דרגת אי כושר חלקית הנמוכה מ 75%:

א. בעל דרגת אי כושר חלקית שעובד והכנסתו מעבודה עולה על 21% מהשכר הממוצע (מעל 1,909 ש"ח נכון ליום 01.01.2014), יהיה זכאי לתוספת תלויים מלאה.

ב. בעל דרגת אי כושר חלקית שהכנסתו מעבודה נמוכה מ- 21% מהשכר הממוצע (פחות מ-1,909 ש"ח נכון ליום 01.01.2014), יהיה זכאי לתוספת תלויים חלקית, בהתאם לחלקיות הדרגה (לדוגמה, אם נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 60%, יהיה זכאי לסכום השווה ל-60% מתוספת תלויים מלאה).

מתוספת התלויים מנכה הביטוח הלאומי הכנסות שלא מעבודה (כגון הכנסה מרכוש או פנסיה) במלואן ועד לתקרת תוספת התלויים (כך שלמעשה קצבת הנכות הבסיסית אינה נפגעת).

 

4.   השלמת הכנסה משולמת רק למקבלי קצבת נכות כללית בשיעור חלקי (קרי, אובדן כושר העבודה קטן מ 75%).

הזכאות הינה לפי הקריטריונים של מחלקת הבטחת הכנסה בביטוח הלאומי וההשלמה בדר"כ הינה לגובה של קצבת נכות מלאה. באתר הביטוח הלאומי ניתן למצוא מחשבון לבדיקת הזכאות להשלמת הכנסה.