אלמנארה מסייעת לעיוורים להחזיר את תעודות העיוור שנשללו

18-09-2014

אלמנארה מקבלת מדי חודש עשרות פניות, הן באמצעות קו הסיוע הטלפוני והן באמצעות פניות פרטניות, בכל הקשור לאנשים עם מוגבלות שמאמינים כי זכויותיהם הופרו על רקע המוגבלות. והצוות במחלקה המשפטית מטפל בפניות.

בחודשים האחרונים התקבלו מספר פניות של אנשים עם מוגבלות בראיה אשר נשללה זכאותם לקבל תעודת עיוור מטעם משרד הרווחה יובהר כי תעודת עיוור הינה כרטיס חשוב המקנה לאנשים עם מוגבלות בראייה סל של שירותים כמו הנחה בתחבורה הציבורית, בנחה בשכר לימוד, הנחות ברכישת ציוד עזר וכו'. ראינו לנכון בהקשר זה להביא את סיפורה של ג' שהינה אישה מבוגרת עם מוגבלות בראיה שפנתה למחלקה המשפטית בטענה שנשללה ממנה תעודת העיוור עקב טעות של אחד הפקידים במשרד הרווחה. בעת הגשתה של ג' בקשה לקבל קצבת ניידות נשלחה לבדיקות רפואיות ולאחר הגשת הבדיקות למחלקה המטפלת בפנייתה הפקיד החליף בטעות בין מסמכיה למסמכי אישה אחרת עם שם דומה.

ג' פנתה למחלקה המשפטית באלמנארה והיא בתורה חקרה את העניין ועלתה על הטעות ולאחר מסע של מספר חודשים בישרה לה שהיא קיבלה את תעודת העיוור שלה בחזרה. בשיחה עם עלא ח'אטר המתמחה במחלקה המשפטית באלמנארה ציין כי מאוד הזדהה עם ג' בעקבות הטרטורים שעברה וכל כך שמח בעת העמדת הצדק על כנו ועובדה זו הגבירה אצלו את המוטיבציה להמשיך לטפל בפניות נוספות.

אלמנארה מסייעת לעיוורים להחזיר את תעודות העיוור שנשללו