אלמנארה מקדמת את אשרורה של אמנת מרקש

18-09-2014

אלמנארה פנתה לאחרונה למשרד המשפטים בבקשה לקדם את עניין אשרורה של אמנת מרקש שמביאה בשורה למילוני אנשים עם מוגבלות בקריאה בעולם.

המחלקה המשפטית של עמותת אלמנארה שגרה מכתב המלצה לאשרור אמנת מרקש לשרת המשפטים ציפי ליבני Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled.  אשר התקבלה בכנס של ( World Intellectual Property Organization (WIPO שהתקיים במרקש ב- 28/6/2013.

 האמנה שהינה הראשונה במינה הינה בעלת חשיבות לאנשים עם מוגבלות ככלל, ולאלמנארה בפרט נוכח פרויקט הספרייה הבינלאומית המותאמת אשר הינה מריצה מזה שנים מספר ושוקדת על פיתוחה ועדכונה באופן שוטף כחלק מהשירותים שהיא מציעה לציבור האנשים עם מוגבלות בחברה הערבית בהיקפים בינלאומיים, פרויקט שנחשב ליחיד מסוגו בארץ ובעולם.

אלמנארה ציינה גם כי האמנה תנגיש ספרים בתחומים שונים כגון ספרות יפה, חינוך, פיתוח עצמי ועוד אשר היו חסומים בפני מילוני אנשים עם מוגבלות שנאלצו להיעזר בזולת. כמו כן, האמנה תעזור בהרחבה האופקים לאנשים עם מוגבלות ותקדם את השתלבותם הן בלימודים להשכלה גבוהה והן בשוק העבודה.

בתגובה משרד המשפטים ציין כי ביום 27.3.2014 נכנס לתוקף חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות )תיקוני חקיקה) התשע"ד -2014. בהמשך לכך משרד המשפטים פועל בשיתוף פעולה עם מחלקת יעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי) ועם מחלקת אמנות במשרד החוץ על מנת להביא לחתימת מדינת ישראל על האמנה, ובהמשך להביאה בפני הממשלה לקבלת החלטה באשר לאישרור האמנה.

אלמנארה מקדמת את אשרורה של אמנת מרקש