אלמנארה ממשיכה את מסע הלובי שלה בכנסת ובממשלה

18-09-2014

אלמנארה לקידום אנשים עם מוגבלות הגבירה את מסע הלובי שלה בכנסת ובממשלה לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית.

בהקשר זה נפגש עו"ד עבאס עבאס מנכ"ל העמותה בלווי עלא ח'אטר המתמחה במחלקה המשפטית עם חברי הכנסת דוב חנין מחד"ש ואחמד טיבי מתע"ל ובהמשך עם שר החינוך הרב שי פירון.

במסגרת סדרת הפגישות אלמנארה הציגה את נייר העמדה המוכים פעמיים המציג את המציאות העגומה של האנשים עם מוגבלות בחברה הערבית בתחומים שונים כגון נגישות, חינוך ותעסוקה. מתוך הפגישות עלו סוגיות ספציפיות שחברי הכנסת נתבקשו לקדמן כך למשל אלמנארה ביקשה מח"כ טיבי לעזור לה בקידום יישום סעיפי האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות אשר אושררה ע"י מדינת ישראל מזה שנתיים.

בפגישה עם שר החינוך נדונו מספר נושאים, ובין היתר, נדונה בקשת אלמנארה לקידום הנגשת בתי ספר בישובים הערבים לאנשים עם מוגבלות סוגיה שהתעוררה בעקבות מספר פניות שהגיעו לאלמנארה. כמו כן, אלמנארה ציינה בפני השר את נכונותה לשתף פעולה בכל הקשור לסדנאות להגברת המודעות כלפי אנשים עם מוגבלות בבתי ספר בצל תוכנית "האחר הוא אני" של המשרד ולאור הניסיון העשיר שצברה אלמנארה בנושא. יתרה על כן, נדונה סוגיית קידום השילוב של אקדמיים עם מוגבלות במשרד החינוך עובדה אשר תגשים את זכותם הטבעית לתעסוקה בכבוד ובהתאם להכשרתם המקצועית.

בשיחה עם עו"ד עבאס הוא ציין כי מסע קידום זכויות אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית הינו מסע ארוך ולכן על אלמנארה לנצל כל בימה או הזדמנות לכך ובכלל זה לובי בכנסת ובממשלה.

אלמנארה ממשיכה את מסע הלובי שלה בכנסת ובממשלה


אלמנארה ממשיכה את מסע הלובי שלה בכנסת ובממשלה


אלמנארה ממשיכה את מסע הלובי שלה בכנסת ובממשלה