אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה

18-09-2014

עמותת אלמנארה לקידום אנשים עם מוגבלות הצליחה במסגרת סדנאות ההעצמה האישית ופיתוח מיומנויות להשתלבות בשוק העבודה אשר מעבירה לקדם את זכותה של נידא אבו אמנה שהינה אישה עם מוגבלות בשמיעה מהעיר נצרת להשתלב בשוק העבודה לאחר מסע ארוך של חיפוש למצות את זכותה.

במסגרת הפעילות של המחלקה החברתית, אלמנארה יזמה פרויקט חלוצי שמטרתו קידום זכות התעסוקה של אנשים עם מוגבלות בכלל ונשים עם מוגבלות בחברה הערבית בפרט. הפרויקט עובד בשני מישורים עיקריים, המישור הראשון מתמקד בפיתוח מיומנויות תעסוקה עבור עשרות אנשים עם מוגבלות לרבות כתיבת קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה וכלים לחיפוש עבודה. המישור השני מתמקד בהכשרה של קבוצת פעילים מתוך המשתתפים בסדנאות להעביר סדנאות שמטרתם הגברת המודעות לגבי זכות התעסוקה של אנשים עם מוגבלות לקהלים שונים כגון אנשים מקצוע, עסקים, רשויות מקומיות וכו'.

כתוצר לוואי של הפרויקט אלמנארה הפיקה חוברת "אני עובד" בשפה הערבית שמשמשת כלי עזר חיוני ביותר למשתתפים. חוברת "אני עובד" הינה החוברת הראשונה במינה שמשמשת כמדריך חיוני לאדם עם מוגבלות המבקש להשתלב בשוק העבודה. היא כוללת בחובה טיפים לכתיבת קורות חיים, ראיון עבודה והסבר על חקיקה שמטרתה עידוד תעסוקה לאנשים עם מוגבלות כגון חוק לרון ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות) התשס"ו-2006.

יובהר כי נידא השתלבה החל מהראשון לספטמבר כמורה סייעת בבית ספר לתלמידים לקויי שמיעה בשם "אופק" השוכן בנצרת ובכך היא מממשת את זכותה האלמנטארית להתפרנס בכבוד ולבצע נורמליזציה עם החברה. יצוין כי נידא הינה אישה מאוד מוכשרת שהובילה קבוצה של אנשים עם מוגבלות בשמיעה להשתלב בפרויקטים השונים של אלמנארה.

בשיחה עם נידא היא הודתה מקרב לב לאלמנארה על תרומתה האדירה וביקשה ממנה להמשיך במסע הארוך שלה לקדם ולמצות זכויות אנשים עם מוגבלות.

אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה


אלמנארה מקדמת את זכות התעסוקה לאישה עם מוגבלות בשמיעה