אשרור הצו המעגן העסקת אנשים עם מוגבלות

27-09-2014

בפרסום קודם באתר שלנו הבאנו בפניכם את ההסכם החדש אשר נחתם בין ההסתדרות לבין הארגונים העסקיים אשר קובע שכל עסק המעסיק יותר מ- 100 עובדים אמור לתת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו כך שלפחות 3% מהעובדים יהיו אנשים עם מוגבלות.

ביום ראשון בתאריך 21.9.2014 חתם שר הכלכלה נפתלי בנט על ההסכם, צעד זה היה הצעד האחרון בתהליך עיגונו של ההסכם הנ"ל ובכך ההסכם נהיה מחייב.

צעד זה הוא צעד כה חשוב ונחשב לברית עשייתם לאורך שנים של ארגונים שונים לזכויות אנשים עם מוגבלות ולפעילות של אקטיביסטים שונים אשר שמו לעצמם למטרה למצות את זכויותיהם של האנשים עם מוגבלות ולשלבם בשוק עבודה באופן שוויוני ומכובד.

אנחנו באלמנארה מברכים ומצדדים בצעד זה ורואים בו כמעבר מאוד חשוב לחברה בכלל וגם לעשייתנו רבת השנים בסדנאות ההעצמה האישית ורכישת כלים להשתלב בשוק העבודה לאנשים עם מוגבלות ובעיקר הסדנאות המיועדות לנשים בחברה הערבית כגון הסדנה האחרונה שהעבירה העמותה והסתיימה בסוף חודש אוגוסט שעבר.

אשרור הצו המעגן העסקת אנשים עם מוגבלות