נגישות בתי ספר

14-10-2014

בשנת 2005 תוקן חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אשר חוקק בשנת 1998 ונוסף לחוק פרק הנגישות אשר מתייחס בין היתר לנגישות בתי ספר.

נגישות בתי ספר מהי:

על פי פרק הנגישות, נגישות בתי ספר מתחלקת לשנים: האחת היא הנגשה כללית של כלל מוסדות החינוך במדינה על ידי הנגשת הסביבה הפיזית, בניית תשתית למעלית, הנגשת שירותים ועוד. והשניה היא הנגשה פרטנית שלפיה בעת הירשמותו של תלמיד או תחילת לימודיו בבית ספר יש להנגיש את המוסד החינוכי עבורו באופן ספציפי למשל בעת הירשמותו או תחילת לימודיו של תלמיד עם מוגבלות פיזית בבית הספר צריך להנגיש את המרחב הפיזי על ידי בניית מעלית, פינוי מכשולים, נגישות סביבתית שתתן לתלמיד את האפשרות להגיע לכל מרחב בית הספר באופן עצמאי ועוד. דוגמא אחרת היא הנגשת כיתת לימוד בעת תחילת לימודיו של תלמיד עם מוגבלות בשמיעה על ידי הוספת תקרה אקוסטית לכיתה או הגברה וכל דרך אחרת אשר תיעל את חווית הלימודים של התלמיד, והדבר דומה למוגבלות ראיה. במילים אחרות, בעת הירשמותו או תחילת לימודיו של תלמיד או תלמידה עם מוגבלות בבית ספר כלשהו יש לבחון את צרכיו של התלמיד ולבצע את ההנגשה על פיהן.

מיהו הגורם האחראי להנגשה:

הגורם האחראי על הנגשת בתי הספר הוא מחלקת החינוך שברשות המקומית במקום מגורכם. בעת הגשת הבקשה למחלקת חינוך היא תתחיל את התהליך ותגיש את הבקשות למשרת החינוך שאחראי על הסבסוד.

עדיף להתחיל את תהליך הגשת הבקשות בהקדם האפשרי ואפילו בטרם תחילת לימודיו של התלמיד עם המוגבלות בבית הספר כי התהליך טעון בבירוקרטיה רבה שאורכת זמן רב.

לשאלות ומידע:

נא לפנות למחלקה המשפטית בעמותת אלמנארה אשר מתמחה בענייני נגישות, בין הייתר נגישות בתי ספר ומוסדות חינוך לטלפון מספר: 046551020

נגישות בתי ספר