זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים

14-10-2014

בשנת 2008 חוקק חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים ונכנס לתוקף בחודש פברואר בשנת 2009. מחוק מסדיר את זכויותיהם של תלמידים עם לקות למידה בהשכלה על תיכונית ואת הזכויות וההתאמות המגיעות להם במהלך הלימודים.

מיהו תלמיד עם לקות למידה?

לקות המשליכה על תהליכים קוגניטיביים והבאה לידי ביטוי בקשיים משמעותיים שאינם תואמים את הצפוי לגילו של בעל הלקות ברכישת מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, כתיבה, המשגה, תפקוד ניהולי או יכולות חישוביות, חברתיות או רגשיות, למעט קשיי למידה הנובעים מאחד או יותר מאלה בלבד: פגיעה חושית, לקויות מוטוריות, פיגור שכלי, מוגבלות נפשית או תנאים חיצוניים, כגון חסך סביבתי, תרבותי או חברתי-כלכלי.

ההתאמות המגיעות לתלמידים עם לקות למידה:

כל תלמיד עם לקות למידה זכאי להתאמות הן בהליך הקבלה למוסד העל תיכוני למשל בבחינות המיון והקבלה כמו הבחינות מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה והן בזמן לימודיו במוסד זה. ההתאמות הניתנות בזמן הלימודים הן:

(1) הארכת זמן (2) בחינה בעל פה (3) הקראת הבחינה (4) מתן אפשרות להקלטת הרצאות (5) פריסת התואר לתקופה ממושכת יותר

יש לציין של כל התלמידים יהיו זכאים לכל ההתאמות. ההתאמות ייקבעו על ידי הגורם המוסמך מטעם המוסד האקדמי על סמך האבחון המוכר שיגיש התלמיד בעת הגשת הבקשה.

תהליך מימוש הזכות:

  • ביצוע אבחון מוכר - מסמך כתוב, החתום על ידי מאבחן מוכר לזיהוי לקות למידה אצל מועמד או תלמיד. ניתן לצרף גם חוות דעת של מרכז התמיכה במוסד.
  • על המוסד להמציא למבקש תשובה מנומקת בכתב על החלטתו בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.
  • המבקש רשאי לערור על ההחלטה בפני הגורם המוסמך במוסד. הגורם ידון בערר ויגיש את תשובתו המנומקת בכתב בתוך 15 יום מקבלת הערעור.
  • מבקש רשאי להגיש, בכל עת, בקשה חוזרת להתאמות, ובלבד שצורפה לה חוות דעת מקצועית של מרכז התמיכה של המוסד ובה המלצה מנומקת להתאמות.

הגדרות:

אבחון מוכר - כדי למצות את הזכויות המוענקות לכם לפי חוק זה עליכם להגיש למוסד הלימודים אבחון שנערך על ידי מאבחן מוכר, כהגדרתו בחוק זה, לשם זיהוי ליקויי הלמידה ו/או הפרעת הקשב שלכם.

מאבחן מוכר – הם בעלי המקצועות הבאים: (1) פסיכולוג/ית מומחה/ית (2) בוגר/ת תואר שני בליקויי למידה (3) אנשי מקצוע נוספים בעלי תואר שני ממוסד אקדמי ישראלי (4) אבחון דיסגרפיה: מרפא/ה בעיסוק בעלת תואר שני (5) אבחון ליקוי בעיבוד שמיעתי או דיבור: קלינאי/ת תקשורת בעלת תואר שני (6) נוירולוג או נוירולוג ילדים (7) פסיכיאטר מבוגרים או פסיכיאטר של הילד והמתבגר (8) רופא מומחה ברפואת ילדים עם ניסיון של שלוש שנים לפחות בהתפתחות הילד

(סעיפים 6 ו- 7 ו- 8 הם רק לאבחון הפרעות קשב וריכוז)

למידע נוסף עבור זכויות לקויי למידה במוסדות על תיכוניים נא התקשר לקו הסיוע של אלמנארה בטלפון מספר: 04-6551020

זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים