שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות

19-10-2014

השיקום המקצועי לאנשים עם מוגבלות ניתן מכוח חוק הביטוח הלאומי ומטרתו היא שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה על ידי פיתוח הכישרונות האישיים שלהם ולצייד אותם בכישורים ובמיומנויות חדשים שיעזרו להם להשתתף באופן עצמאי בשוק העבודה כמו: קורסי הכשרה, לימודים על תיכוניים , לימודים אקדמיים ועוד. בעת קבלת פונה לתוכנית השיקום המקצועי ייערכו פגישות בינו לבין עובד סוציאלי שיקומי במטרה לבנות תוכנית שיקום תוך התחשבות רבה בצרכים, יכולות ורצונו של הפונה.

מי הוא הזכאי לשיקום:

·         מי שוועדה רפואית קבעה לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות וטרם הגיע לגיל פרישה.

 • עקב המוגלות אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
 • הוא זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר המוגבלות.
 • הוא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח.

מהי העזרה שמקבל זכאי לשיקום:

 1. שכר לימוד, ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושעורי עזר.
 2. קורס פסיכומטרי - ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה לשיקום.
 3. הוצאות נסיעה - לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על פי הוצאות הנסיעה בפועל ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.
 4. השתתפות בשכר דירה - אם מקום הלימודים מרוחק ממקום המגורים יותר מ-40 ק"מ כך שיש ללון מחוץ לבית, והלימודים הם בתכנית מלאה, תיבדק האפשרות לסיוע בשכר דירה.
 5. שירותי תמיכה והנגשה - כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות.
 6. דמי שיקום - דמי השיקום משולמים לזכאי לשיקום על פי החוק, הלומד 20 שעות בשבוע לפחות בהכשרה מקצועית.

יש לציין: שלא כל זכאי לתוכנית שיקום יקבל את העזרות לעיל, הדבר ייבחן על ידי עו"ס שיקומי ובהתאם לתוכנית שתבנה לפונה.

תהליך הגשת הבקשות:

 • יש להגיש תביעה לשיקום מקצועי במחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגורכם.
 • את התביעה יש להגיש על גבי טופס 270 - תביעה לשיקום מקצועי.
 • יש לצרף לתביעה תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר וניסיונו בעבודה.
 • פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ לפונה בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר מפגש בו יעמוד על שאיפות הפונה, כישוריו ומגבלותיו. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים. וגם פקיד השיקום יעזור לפונה לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר. בתום תקופת הלימודים וההכשרה פקיד השיקום ינסה לסייע גם בהשמה בעבודה.

 

למידע נוסף עבור התקשרו לקו הסיוע של אלמנארה בטלפון מספר: 04-6551020