אלמנארה השיגה את הזכות להשכלה גבוהה לתלמיד עם מוגבלות בראייה

08-11-2014

לאחרונה פנה אדם עם מוגבלות בראייה למחלקה המשפטית של עמותת אלמנארה וטען כי אחת המכללות במדינה הפרה את זכותו להשכלה גבוהה על ידי כך שהמועמדות שלו ללימודי חינוך מיוחד ושפה נדחתה בטענה כי מוגבלות הראייה שלו תהווה מכשול בפניו במידה והוא ירצה להיות מורה.

לאחר פנייתו אלמנארה פנתה באופן ישיר למכללה ופרסה בפניה את העבירה שהיא עשתה ואת הפגיעה החמורה בחוק כתוצאה ממעשיה מאחר ואי קבלתו של הפונה ללימודים רק מחמת מוגבלותו ולא משיקולים מקצועיים אחרים מהווה פגיעה בזכותו לשוויון ולשוויון הזדמנויות עם האחרים. כלומר,  התנהלות המכללה מהווה פגיעה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אשר נחקק בשנת 1998 וגם באמנה הבינלאומית שאושררה על ידי מדינת ישראל בשנת 2012 כי החוק והאמנה קובעים כי הזכות לחנוך היא זכות יסוד לכן על כל המדינות ומוסדות ההשכלה הגבוהה להעניק הזדמנות שווה לכלל המועמדים מביניהם אנשים עם מוגבלות וגם להתאים ולהנגיש את הלימודים האקדמיים לאנשים עם מוגבלות.

יתרה על האמור לעיל אלמנארה הדגישה בפני המכללה כי מניסיונה רב השנים עולה כי השכלה בכלל והשכלה גבוהה בפרט היא אבן יסוד בתהליך ההעצמה האישית והשילוב של אנשים עם מוגבלות בתחומים רבים בחברה ובעיקר בשוק העבדה שגם הוא מהווה אבן יסוד בתהליך הגעת האדם עם המוגבלות לעצמאיות.

לאחר פנייתה של אלמנארה למכללה היא חזרה בה מהחלטתה והודיעה לפונה על קבלתו ללימודים כי הוא עומד בכל תנאי הקבלה. לכן הפונה יתחיל את לימודיו לתואר ראשון כבר בשנת הלימודים הנוכחית 2014-2015.

אלמנארה השיגה את הזכות להשכלה גבוהה לתלמיד עם מוגבלות בראייה


אלמנארה השיגה את הזכות להשכלה גבוהה לתלמיד עם מוגבלות בראייה