אלמנארה מארחת קבוצה של חוקרים ממרכז מינרבה בירושלים

12-12-2014

עמותת אלמנארה לקידום אנשים עם מוגבלות ארחה לאחרונה קבוצה חוקים וחוקרות בגדר לימודיהם לתואר השלישי (דוקטורנטים) ממרכז מינרבה לחקר זכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים.

ביקור זה בא מיוזמתו של עו"ד דני עברון אחד ממנהלי המרכז אשר עורך תוכנית ללימודים לתואר שלשישי ומעלה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת ברלין בגרמניה. במסגרת התוכנית מרכז מינרבה עושה סיורים ברחבי המדינה לקבוצה, שכוללת חוקרים מהארץ וחוקרים מגרמניה, על מנת לחשוף אותם לפעילויות שונות למען זכויות אדם. במסגרת זו עו"ד עברון יצר קשר עם עמותת אלמנארה כי רצה שהקבוצה תיחשף גם לפעילות ולעשייה של המגזר השלישי בחברה הערבית אשר מתמקדת בזכויות אדם ובזכויות קבוצות מודרות לשוליים.

בביקור זה אשר ארך כשעה וחצי עו"ד עבאס עבאס מנכ"ל ומייסד עמותת אלמנארה הרצה בפני המשתתפים כך שבהתחלתה הוא הציג סרטון להרצאה שהוא נתן בעבר במסגרת תוכנית "תיד" העולמית אשר דיבר בה על סיפורו האישי מילדותו ועד הקמתה של עמותת אלמנארה. סרט זה היווה הקדמה שלאחריה הציג עו"ד עבאס את נייר העמדה של עמותת אלמנארה "המופלים פעמיים" אשר יצא לאור ביוני 2014 שחוקר את המציאות המרה של האנשים עם מוגבלות בחברה הערבית אשר מופלים פעמיים הן על רקע המוגבלות בחברה אשר רואה את המוגבלות על פי הגישה הרפואית והן על רקע שייכותם החברתית. לבסוף הציג עבאס את עבודתה ועשייתה של אלמנארה ובראשה עשייתה במישור המשפטי ובמישור זכויות האדם הן בפעילותה המקומית והן בפעילותה הבינלאומית.

בשיחה עם עו"ד עברון הוא הזכיר למשתתפים את מה שאמר להם לפני ביקורם באלמנארה על כך שביקור זה יהיה שונה מכל הביקורים שנעשו קודם לכן, כי סיפור ייסודה של אלמנארה ופעילותה הם דבר מאוד מרשים ונותנים תמריץ לעשייה חברתית, הוא גם הביע את מלוא הערכתו לכך שאלמנארה פתחה את דלתותיה לקבוצה ונתנה להם את האפשרות להיחשף לפעילות שלה וברך כל שיתוף פעולה עתידי בין אלמנארה למרכז מינרבה.