עמותת אלמנארה משיקה את הפרויקט "שווה שיישובי יהיה נגיש"

12-12-2014

עמותת אלמנארה לקידום אנשים עם מוגבלות השיקה לאחרונה את הפרויקט "שווה שיישובי יהיה נגיש" אשר מטרתו הפצת מידע והעלאת מודעות בקרב עסקים קטנים לנושא נגישות בכלל ונגישות השירות בפרט בעיקר אחרי כניסתן לתוקף של תקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת הנגישות לשירות) בחדש אפריל שעבר.

הפעילות באה ביוזמה מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. הנציבות ראתה לנכון שהעמותות והארגונים והפעילים בנושא המוגבלות הם אלה שיהיו אחראים עם העלאת המודעות לתקנות נגישות השירות בקרב עסקים קטנים. החלטה זו באה על מנת לכסות על הפער ואי יכולה של הנציבות להגיע לכלל נותני השירות, לכן הוחלט על כך שהמגזר השלישי הוא זה אשר ישלים פער זה.

פעילותה של אלמנארה באה כחלק מהפעילויות השונות לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות. בפעילות השתתפו מעל 30 פעילות ופעילים אשר עברו הכשרות והדרכות בנושא נגישות ובעיקר בנושא נגישות השירות והתקנות הרלוונטיות, בנוסף לכך ההכשרות כללו דרכי הגישה לבעלי העסקים הקטנים אשר יבטיחו לנו את שיתוף הפעולה שלהם. יש לציין, כי הפעילים והפעילות היו אנשים עם מוגבלות ואנשים ללא מוגבלות אשר התחלקו לקבוצות של שלושה עד ארבעה אנשים שפקדו את העסקים בעיר נצרת ובחלק מהיישובים הסמוכים. חלוקה זו של הפעילים והפעילות לא הייתה אקראית אלא באה להגיד שנגישות היא לא רק מבוקשם של אנשים על מוגבלות אלא היא זכות יסוד שלהם ועל החברה כולה להתאגד למען מיצוי זכות זו.

כפי שצוין, הפעילים והפעילות פקדו את העסקים הקטנים הן בעיר נצרת והן ביישובים הסמוכים לה. בעת הפעילות לפעילים היו חוויות שונות ומרובות, מחד חלק מבעלי העסקים לא שיתפו פעולה כלל עם הפעילים וחלק מהם לא רצו לשמוע את מה שיש להם להגיד. מאידך בעלי עסקים אחרים שיתפו פעולה באופן יוצא דופן כך שחלק מהם ביצע שינויים פשוטים בעת היותם של הפעילים במקום ובעזרתם. שונות זו בשיתוף הפעולה של בעלי העסקים מעידה על כך שחלק מהחברה שלנו עוד לא רואה את האנשים עם מוגבלות כחלק אינטגראלי מהחברה וכי מיצוי זכויותיהם הוא תנאי לחברה שוויונית והוגנת כלפי כל חבריה. מפעילות זו אפשר להעלות שאלות רבות כך למשל, למה החברה שלנו איננה מתייחסת לזכויות אנשים עם מוגבלות כאל דבר בסיסי ובעיקר זכות הנגישות מאחר והיא מהווה תנאי בסיסי וצעד ראשון לשילובם בכל תחומי החיים? ומה הם הדרכים אשר עלינו לנקוט בהם על מנת שנביא למיצוי זכויות מלא של האנשים עם מוגבלות וכל קבוצות השוליים בחברה? שאלות אלה תמיד היו ויהיו למראית עינה של אלמנארה והפעילים בה עד שנגיע לחברה שוויונית שבנויה על ערכי כבוד ושוויון הזדמנויות לכולם.

לבסוף הפעילים והפעילות הביעו את שמחתם מפעילות זו וכי הם חשו את האג'נדה לשינוי חברתי ומיצוי זכויות יוצאת לאור ופועלת בשטח. מצד שני הפעילים וצוות אלמנארה הדגישו שפעילות זו מהווה רק התחלה כך שהפעילות הסבה את צומת ליבם של בעלי העסקים הקטינים לחשיבותה של נגישות העסקים שלהם ושפעילות זו היא רק הצעד הראשון שיביא אחריו מבול של פעילויות ועבודה בשטח עד שנגיע לחברה שרואה בנגישות כדבר מובן מאליו וחלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו.

עמותת אלמנארה משיקה את הפרויקט שווה שיישובי יהיה נגיש


עמותת אלמנארה משיקה את הפרויקט שווה שיישובי יהיה נגיש


עמותת אלמנארה משיקה את הפרויקט שווה שיישובי יהיה נגיש


עמותת אלמנארה משיקה את הפרויקט שווה שיישובי יהיה נגיש


עמותת אלמנארה משיקה את הפרויקט שווה שיישובי יהיה נגיש


עמותת אלמנארה משיקה את הפרויקט שווה שיישובי יהיה נגיש


עמותת אלמנארה משיקה את הפרויקט שווה שיישובי יהיה נגיש


עמותת אלמנארה משיקה את הפרויקט שווה שיישובי יהיה נגיש