המופלים פעמיים האנשים עם מוגבלות בחברה הערבית בישראל

08-02-2015

נייר עמדה זה בא להציג את האתגרים והבעיות המרכזיות איתם מתמודדים האנשים עם מוגבלות בחברה הערבית, ואשר ניתן לראות בהם כמופלים פעמיים, הן ברמה הממסדית והן ברמה החברתית מקומית. בחלקו הראשון מוצגת סקירה על המונח מוגבלות והגדרתו במשפט הישראלי והשוואה למשפט הבינלאומי, ובסיפא של המסמך הוצגו המלצות של אלמנארה למקבלי ההחלטות כדי לנקוט בפעולה לתיקון העוול המתמשך. נייר העמדה בא לבחון את המצב הקיים לאור אשרור האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות ע"י מדינת ישראל בספטמבר 2012.

לקריאה ולצפייה בנייר העמדה - המופלים פעמיים, נא ללחוץ על התמונה למטה