הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט "האחר הוא אני"

10-05-2015

עמותת אלמנארה לאנשים עם מוגבלות הפיצה בשותפות עם משרד החינוך הפיצה פרויקט "האחר הוא אני" .הוזמן למשימה זו קבוצת מדריכים שעברו הדרכה בחומרי הדרכה הקשורים לפרויקט זה, המתמקד בנושא של גיוון כמקרה של נכות והנפקת זכויות ולא עניין של רחמים או שירותים.

לפני כשנתיים עלה בדעת משרד החינוך  להשקת תכנית חינוכית רואהבאחר גם שווה , ובנוסף עמותת אלמנארה והתמיכה באנשים עם מוגבלות ,והמאמץ כבר שנים ושנים מנסים  להעביר את המסר הזה על ידי התמקדות במעמדו של האדם עם מוגבלות, אם הוא היה תלמיד או מבוגר. ואימץ סדנאות שהתוכן בסוף לנער את הסטריאוטיפים שמסגרת של מעמד מוגבלות האחר השונה ,והמטרה היא  אדם עם מוגבלות הוא אדם שווה ולא מותר לאף אחד להדיח אותו והזכיות שלו

"לפעמים דומה , לפעמי שונה,אבל תמיד שווה" זאת הסיסמה צריך להעביר אם זה בחברה הישראלית או בחברה הערבית זאת הערכים שצריך להטמיע את הילדים שלנו להאמין בהם

משרד החינוך בהובלת  השר שי ביירון בחרה להוביל תכנית רב שנתיות חינוכית תחת הכותרת "האחר הוא אני" מטמעים  את הערכים האנושיים הגלובליים המובילים כולל כבוד אדם, שוויון, צדק, סובלנות, קבלת האחר  , וחמלה, דמוקרטיה, זהות ושייכת.

המוטיבציה היא להתעמת ולהתמודד עם המצב של הפיצול שנגרם והשפיע על ה חברה יהשראלית ".

 המשרד הדגיש כי  ההסתכלות לאחר תהייה כמו להסתכל לאני עצמי הפנימי.

קבלת האחר  מאפשרת להתאים את שונה ולהביא אותו למרכז חיינו.

הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני


הצלחות מדרכי עמותת אלמנארה בפרויקט האחר הוא אני