אל-מנארה משתתפת בציון יום העיוור בכנסת

15-06-2015

אלמנארה השתתפה ביום שלישי האחרון בציון יום העיוור בכנסת אשר יזמה אותו חברת הכנסת קארין אלהרר, וזאת אחרי שהוצא הרעיון לפני שמונה שנים על ידי המרכז לעיוור בישראל. יום זה כלל פעילויות שונות לשם הזדהות עם העיוורים והכרת יכולותיהם השונות. המתה הכנסת במבקרים רבים ביום הזה ובמיוחד באנשי עמותות הפועלות בתחום אשר נמנתה עליהם אלמנארה והייתה העמותה ערבית היחידה שנכחה.

יום זה כלל בין היתר דיונים בוועדות השונות אשר דנה בנושאים הקשורים לזכויות אנשים עם מוגבלות, כאשר התקיימו 8 דיונים ב8 וועדות שונות, כמו הוועדה לקידום מעמד האישה וועדת הכספים. עמותתה אלמנארה השתתפה בשלושה דיונים בשלושה ועדות שונות: החינוך, הפנים והטכנולוגיה והייתה נראית לעין נוכחותם של חברי הכנסת הערבים בוועדות אלה.

בוועדת החינוך נכחה חברת הכנסת חנין זועבי אשר הדגישה את הנתונים הנוגעים לאוכלוסייה הערבית ודרשה הוצאת המלצה מיידים לתיקון העוול המתרחש לאוכלוסיה הערבית כאשר רק אחד מ12 מרכזי סיוע לעיוור נמצא ביישוב ערבי. ציינה חברת הכנסת זועבי שנתון זה נובע ממדיניות מכוונת של אפליה והדחקה של האנשים עם מוגבלות לשולי החברה וההתעסקות עם מספרים ונתונים יבשים הרחק מההתעסקות בצרכיהם של האנשים עם מוגבלות עצמם. בנוסף, היא הצביעה על לקות חמורה בהתנהלותם של האחראים על מערכת החינוך והתנהלותה בכל מה שקשור לצרכים של תלמידים למוגבלות בראיה מאחר והם מתעסקים בלספק רק צרכים בסיסיים שלא תמיד עונים על צרכיהם ודרישותיהם של התלמידים עצמם, כמו שכן שאין מספיק שעות לסיוע אישי וציוד עזר וכו'.

מנכ"ל עמותת אלמנארה בתורו הצביע על הצורך בנקיטת מדיניות שוויונית ובמרכזה הנגישות אשר בחברה שלנו אינה בשלה עדיין להכיל את האנשים עם מוגבלות בעצמאיות מוחלטת וכבוד, בנוסף הוא הזכיר את המצב הרעוע מבחינת תשתיות והמחסור האדיר במידע נגיש לאנשים עם מוגבלות. המנכ"ל נפגש עם מספר נציגים ערבים, והגיש להם עבודה שהוכנה על ידי היחידה המשפטית בעמותת אל-מנארה. עבודה זו מציגה את מצב האנשים עם מוגבלויות תוך בחינת מספרים וחקירתם, ותוך התייחסות לחתימת ישראל על האמנה הבינלאומית לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות, והאחריות שנטלה המדינה בחתימה זו. חברת הכנסת גברת עאידה תומא סלימאן, מנהלת הדיון בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, העירה על חשיבות עריכת מחקרים בתחום שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות, בשל הקושי הטמון בדיונים בתחום זה.

בנוסף, נכנסה עמותת אל-מנארה לוועדת הפנים באמצע הדיון במקומות חניה המיועדים לאנשים עם מוגבלויות, בנוסף לדיון בזכותם לחופש תעבורה במדרכות. העיר מנכ"ל אל-מנארה לחוסר במדרכות נגישות בערים והכפרים הערביים. הדיון בוועדה הראה שיש עצלנות בהנגשת הסביבה הציבורית מצד הרשויות המוסמכות בעניין האכיפה. התברר שחוסר התקציב הוא הסיבה לאי-החלת השינוי.

ד"ר באסל גטאס בינאומו באסיפה הכללית בכנסת, הדגיש שאנחנו דומים לאנשים עם מוגבלויות יותר משאנחנו חושבים, ושאנחנו עשויים למצוא את עצמנו בחברתם בקלות רבה. נאום זה בא בעקבות ההצגה "מנורות תקווה", הצגה שד"ר גטאס התרגש מאוד ממנה. 

אל-מנארה משתתפת בציון יום העיוור בכנסת


אל-מנארה משתתפת בציון יום העיוור בכנסת


אל-מנארה משתתפת בציון יום העיוור בכנסת


אל-מנארה משתתפת בציון יום העיוור בכנסת


אל-מנארה משתתפת בציון יום העיוור בכנסת


אל-מנארה משתתפת בציון יום העיוור בכנסת


אל-מנארה משתתפת בציון יום העיוור בכנסת