עמותת אלמנארה מציגה סדרת הרצאות במכללת תל חי

15-06-2015

ההרצאה הראשונה הייתה ביוזמתם של שני המרצים ד"ר קרולין גותמן ממכללת העבודה סוציאלית והמרצה והפעיל לזכיות האדם יואב קריים.

תוך כדי ההרצאה  המנהל של עמותת אלמנארה  עבאס עבאס חשף בפני כ 30 סטודנטים מכללת העבודה הסוציאלית לעולמם של אנשים עם מוגבלות  אשר במהלך ההרצאה התייחס לאפליה שחיים בה האנשים עם מוגבלת אפליה כי הם מהמיעוט והחברה הערבי ואפליה כי הם אנשים עם מוגבלות .

המוגבלת שלהם היא הדבר הכי קשה משני הדברים כי אנשים רואים במוגבלות דבר לא רצוי

בחברה הערבי הם מתייחסים לזה רק מבחינה רפואית ולא חברתית. אשר אינם רואים מבחינה חברתית כי מוגבלות  היא חלק מפלורליזם אנושי וצריכים לאפשר לקהילה ולכן הם צריכים ללוות את האנשים עם מוגבלות ולהשתתף בכל ההקשרים החברתיים.

במהלך ההרצאה, הציג עבאס, המציאות של האנשים עם מוגבלות בחברה הערבית בכלל ועל האתגרים הכוללים כגון חינוך, שוק העבודה ונגישות , אשר פועלת עמותת אלמנארה באמצעות יחידות משפטיות וחברתיות המתמחה בזכיות אלו.

ההרצאה השנייה הייתה בהזמנה מהמרצה ד"ר יוסף גבארין מנהל המחלקת הדמוקרטיה והשלום במכללה, במהלך ההרצאה גם הדגיש עבאס המצב של אנשים עם מוגבלות  בחברה הערבי ,אשר האנשים עם מוגבלות שכלית ופיזית הם האנשים הכי מוזנחים בחברה

הוא הדגיש השוני בהתייחסות לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבי לעומת החברה היהודי.

עבאס התייחס לזלזול ביכולתם של אנשים עם מוגבלות אשר אנשים חושבים שאין להם היכולת להצליח ולקחת אחראיות והחלטות גורליות ,לכן החברה צריכה לפעול אחרת ולתת הזדמנות שווה לכל אזרחיה.

בסיום ההרצאות  עמותת אלמנארה נפגשה עם העובד הסוציאלי גירמי סבאיסר  האחראי על מחלקת הנגישות של אנשים עם מוגבלות במכללת תל חי .מבחינתו הפגין מוטיבציה והתעניינות לעבוד בהמשך עם העמותה , הוא שואף שהמכללה תגיע לרמת נגישות מוחלטת כדי לאפשר יותר הזדמנות לאנשים עם מוגבלות  ללמוד במכללה.

עמותת אלמנארה מציגה סדרת הרצאות במכללת תל חי


עמותת אלמנארה מציגה סדרת הרצאות במכללת תל חי