מגזין מנאראת - גיליון 6

מגזין מנאראת - גיליון 6. המגזין הראשון במינו המציג את עולמם של אנשים עם מוגבלות, מאמרים, סיפורי הצלחה ועוד..
08/02/2015

תקרא עוד..

מגזין מנאראת - גיליון 4

מגזין מנאראת - גיליון 4. המגזין הראשון במינו המציג את עולמם של אנשים עם מוגבלות, מאמרים, סיפורי הצלחה ועוד..
08/02/2015

תקרא עוד..

מגזין מנאראת - גיליון 5

מגזין מנאראת - גיליון 5. המגזין הראשון במינו המציג את עולמם של אנשים עם מוגבלות, מאמרים, סיפורי הצלחה ועוד..
08/02/2015

תקרא עוד..

מגזין מנאראת - גיליון 3

מגזין מנאראת - גיליון 3. המגזין הראשון במינו המציג את עולמם של אנשים עם מוגבלות, מאמרים, סיפורי הצלחה ועוד..
08/02/2015

תקרא עוד..

מגזין מנאראת - גיליון 2

מגזין מנאראת - גיליון 2. המגזין הראשון במינו המציג את עולמם של אנשים עם מוגבלות, מאמרים, סיפורי הצלחה ועוד..
08/02/2015

תקרא עוד..

מגזין מנאראת - גיליון 1

מגזין מנאראת - גיליון 1. המגזין הראשון במינו המציג את עולמם של אנשים עם מוגבלות, מאמרים, סיפורי הצלחה ועוד..
08/02/2015

תקרא עוד..