שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות

השיקום המקצועי לאנשים עם מוגבלות ניתן מכוח חוק הביטוח הלאומי ומטרתו היא שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה על ידי פיתוח הכישרונות האישיים .....
19/10/2014

תקרא עוד..

זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות .....

בשנת 2008 חוקק חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים ונכנס לתוקף בחודש פברואר בשנת 2009. מחוק מסדיר את זכויותיהם של תלמידים עם לקות .....
14/10/2014

תקרא עוד..

נגישות בתי ספר

בשנת 2005 תוקן חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אשר חוקק בשנת 1998 ונוסף לחוק פרק הנגישות אשר מתייחס בין היתר לנגישות בתי ספר.
14/10/2014

תקרא עוד..

קצבת השר"מ

קצבת השר"מ- שאלות ותשובות
18/09/2014

תקרא עוד..

רכבת ישראל

אלמנארה רואה לנכון להפיץ את הודעה שפורסמה ע"י רכבת ישראל בכל הקשור להנגשת רכבת ישראל לאנשים עם מוגבלות. ולהלן תוכן ההודעה:
18/09/2014

תקרא עוד..

קצבת נכות כללית

אלמנארה כחלק מהמסע שלה להגברת המודעות לזכויות אנשים עם מוגבלות מבקשת להסב את צומת הלב של קהל היעד לעניינים הבאים בכל הקשור לזכאותם לקצבאות .....
18/09/2014

תקרא עוד..