ועדה מייעצת:
1. לארין סחניני
2. רים ארשיד
3. אחלאם סרור
4. רביע דחלה
5. סוהא סביחי
6. דועאא שחדה
7. שורוק חטיב
8. בהג'ת חמדן
9. מוחמד סאלח