צור קשר

אלמנארה - עמותה לקידום אנשים עם מוגבלות (ע"ר)
רח' 1000/77, ת.ד 11053, נצרת 16211
טל: 04-6011574, פקס: 04-6011579, info@almanarah.org