תרומות

אישורי העמותה

אנו שמחים לשתף אתכם באישורי העמותה. יצוין כי לעמותת אלמנארה יש את כל האישורים לפי חוק, לרבות ניהול תקין ואישור תרומות לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה. תעודה לרישומה של עמותה תעודה לשינוי שם של עמותה אישור ניהול תקין 2023 אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף 46 אישור לצורך ניכוי מס אישור על ניהול

אישורי העמותה Read More »

תרמו עכשיו

תרמו עכשיו כל הפעילות הענפה של אלמנארה מתקיימת אך ורק מכספי תרומות של אנשים וארגונים, שרואים באנשים עם מוגבלויות נכס לחברה וחשיבות עליונה בקידומם החברתי והכלכלי.  יצוין כי, לאלמנארה יש את כל האישורים לפי חוק, לרבות ניהול תקין ואישור תרומות לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה ותו מידות לאפקטיביות.   אנו מזמינים אתכם להרים תרומה ולקחת חלק בקידום

תרמו עכשיו Read More »